درباره ما

باشگاه مدیران فردای ایران یا همان جمفای خودمان زیر مجموعه ی یک انجمن مردم نهاد است .

انجمن مردم نهاد پویندگان راه فردا با هدف توانمند سازی جوانان به خصوص در حیطه ی اشتغال فعالیت می کند .

جمفا  ، با هدف آموزش های کاربردی و موثر ، به دور از چارچوب های خشک درسی و با نگاه به مسائل روز ، سعی دارد تا جوانان توانمند ایران عزیزمان را با آموزش های مدیریتی آشنا کند و به ایشان در ورود به دنیای کسب و کار ، یاری رساند .

این باشگاه توسط یک زوج کارآفرین به نام های «ندا مفاخری» و «شاهین شاکری» تاسیس شده است .

و البته همکاران خوب زیادی ما راهمراهی خواهند کرد . که ما حتما آنها را خدمت شما به مرور معرفی می کنیم .

 

 

جمفا